Коригиране на вашите лични данни

Моля използвайте следните линкове, за да промените вашите лични данни.

Преносимост на данни

Моля използвайте следните линкове, за да изтеглите цялата информация, свързана с вашия профил.

Достъп до личните данни

Може да използвате долупосочения линк, за да изискате достъп до вашата лична информация.

Изтриване на личните Ви данни

Имате правото да изтриете всичките данни, свързани с вашия профил. Имайте предвид този процес ще изтрие вашия профил, така че няма да можете да го използвате за в бъдеще. Ако използвате отстъпки като лоялни клиенти, ще ги загубите.