Общи Условия

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия https://www.chochkobochko.com
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа,достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
chochkobochko(https://www.chochkobochko.com) е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.
„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.
„Профил” е обособена част от https://www.chochkobochko.com, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхраняванаот chochkobochko.com, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрезвъвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия https://www.chochkobochko.com, да променя паролата си за достъп.
„Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в https://www.chochkobochko.com
„Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в https://www.chochkobochko.com стоки.
„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията, да съдържат и съхраняват различни стоки предлагани пряко на клиента.
„Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между Chochkobochko.com от една страна и клиентът на електронни (интернет)страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн https://www.chochkobochko.com (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез https://www.chochkobochko.com електронен магазин, стоки.
Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на chochkobochko.com и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на https://www.chochkobochko.com, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от chochkobochko.com. При извършване на промени в Общите условия, chochkobochko.com се задължава да публикува новите Общи условия в https://www.chochkobochko.com и да напише датата, на която са актуализирани. Chochkobochko.com съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.
ПРЕДМЕТ
Chochkobochko.com продава и доставя на клиента предлаганите в https://www.chochkobochko.com и поръчани от него стоки след отправяне на заявка иплащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.
РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните,които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.
След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице - представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле "Добавете коментар към поръчката”). С отбелязване на отметка "Прочетох и се съгласявам с общите условия", която се намира на страницата при завършване на поръчката(checkout), клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона заелектронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента се съхранява от chochkobochko.com.
КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?
За да се регистрирате в https://www.chochkobochko.com, трябва да попълните формата зарегистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон „регистрирай се”. След като се отвори формата за регистрация, срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата  натискате бутона „Продължение”.
След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона  „регистрация” и натиснете бутона „влез”.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Chochkobochko.com има право да събира и използва информация за своите клиенти,след като те се регистрират. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Като търговец Chochkobochko.com няма достъп до картови данни, а само вашата обслужващата банка.
При плащане с банкови карти, за да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visaили MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
-    Сигурността при въвежданеи пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката  между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
-      Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
Chochkobochko.com е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
Chochkobochko.com се задължава да съхранява и да не разпространява данните, предоставени от клиента при регистрацията и представляващи лични данни по смисъла на ЗЗЛД и да ги използва единствено за обслужването му. Предоставената информация от клиента се използва за приемане и изпълнение на поръчки, услуги и оферти, персонализиране на промоционални оферти и връзка склиентите за потвърждаване и изпълнение на поръчката. Chochkobochko.com гарантира,че данните на клиента няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите, когато е получил изрично съгласие от клиента при регистрацията или по-късно, информацията е изискана от държавни органи, които са оправомощени за това и вдруги предвидени от закона случаи.
Клиентският акаунт на конкретен клиент може да бъде изтрит от базата даннина Chochkobochko.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на клиента, изразено в писмен вид.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ
Chochkobochko.com публикува описание на основните характеристики иизображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. Публикуваните цени са в български лева.
Chochkobochko.com не носи отговорност при невярност на посочената отпроизводителя информация за характеристиките на стоката.
ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ
Chochkobochko.com има правото да променя цените по свое усмотрение повсяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът едлъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване надоговора. При допуснати технически грешки в публикуването насайта, Chochkobochko.com има правото да откаже изпълнението на договораи не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „(SALE)” на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а привлизане в профила на артикула, в  менюто с размерите и цените под старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, вижда новата цена. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когатое при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Chochkobochko.com си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.
ПОРЪЧКА/ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА
Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивнитедни и в дните на официалните празници, както и на тел.0897 298686 в работновреме 9:30-17:30 часа (Понеделник-Петък). Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Изпрати”. След финализирането на поръчката, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация на посочения от него имейл. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван с имейл или по телефон в случай на липса в наличностите.
КАК СЕ ПОРЪЧВА?
За да направите поръчка изберете продукт, изберете подходящия за Вашите нужди размер, напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате инатиснете бутона „купи”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта, изборът им става по същия начин. В дясната горна част на страницата ще видитевиртуална снимка на  „Количка” под нея ще видите текст „Количка'' и''Завърши поръчката” . Влизате във Вашата „потребителска количка”, преглеждатеизбраните продукти, коригирате количеството или вида им. За да изтриете продукт от „потребителската количка”, трябва да натиснете бутон "X , който сенамира срещу всеки един продукт. Избирате бутона ''Завърши поръчката''. След което попълвате всички задължителни полета. В полето ''Коментар къмпоръчката'' Оставете ни съобщение, ако желаете можете да напишете всичко,което мислите, че е важно да знаем, за да можем да Ви обслужим по най-добрия начин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете да купите, натиснете бутона „Изпрати”. При всяка успешно направена поръчка получавате на имейл потвърждение и информация за поръчка.
При плащане с банкова карта:
   -Отваря се платежнастраница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашатакарта
-Ако сте регистрирани всхемите за автентикация Verified by VISA или MasterCardSecureCode се отваряавтентикационна страница на    вашата банка Издател, където въвеждате паролата сиза автентикация
-При успешна транзакция(получена авторизация), на екран се визуализира транзакционна бележка, кояторазпечатвате или запазвате.
ДОСТАВКА
Всички артикули изложени в онлайн магазин Chochkobochko.com се доставят до всички населени места на територията на Република България със следната цена на доставка:

- Ако сте избрали до офис на Спиди - доставката е 3.50 лв.

- Ако сте избрали до адрес - доставката е 4.50 лв.

- За поръчки над 80.00 лв. - доставката е безплатна

*В период на промоции и намаления, Chochkobochko.com си запазва правото да променя условията по доставка, като не се задължава да информира предварително клиентите за това


При поръчки онлайн, клиентът не получава обаждане от странана Chochkobochko.com за потвърждаване на поръчката, но получава имейл с известие за дата на доставка. Информация относно доставката, клиентътможе да получи и на телефон:  0897298686 или на e-mail адрес:sales@chochkobochko.com
СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Всички продукти, се доставят в срок от 2 работни дни от датата на постъпване напоръчката, в случай че поръчката е направена в работен ден до 14:00 часа и населеното място се обслужва от куриера. Ако поръчката е направена след 14:00часа в работен ден, тя ще бъде обработена и изпратена на следващия работен ден. Поръчки направени в Събота и Неделя се обработват и изпращат в първия работен ден или Понеделник. Поръчки направени в неработен ден или по време на официалните празници се обработват и изпращат в първия работен ден. Срокът на доставка може да отнеме до 5 работни дни повреме на Промоции и в периоди на изключително натоварване.
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде доставен, Chochkobochko.com ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт-телефон и имейл, посочени в поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на Chochkobochko.com, бива уведомяван с имейл относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена 
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА
Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Chochkobochko.com се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. 
СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Всички продукти, се доставят в срок от 1 работен ден от датата на постъпване на поръчката, в случай че поръчката е направена в работен ден до 15:00 часа и населеното място се обслужва от куриера. Ако поръчката е направена след 15:00часа в работен ден, тя ще бъде обработена и изпратена на следващия работен ден. Поръчки направени в Събота и Неделя се обработват и изпращат в първия работен ден или Понеделник. Поръчки направени в неработен ден или по време на официалните празници се обработват и изпращат в първия работен ден.
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде доставен, Chochkobochko.com ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт-телефон и имейл, посочени в поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на Chochkobochko.com, бива уведомяван с имейл относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена. 
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА
Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждаваполучаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентътили третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът небъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Chochkobochko.com се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. 
ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следнитепричини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента.
3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай Chochkobochko.com се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.В случай че клиентът откаже поръчката след изпращанети й той дължи куриерските такси в двете посоки. При отказ да ги заплати, следващи поръчки към такъв клиент няма да бъдат изпълнени.
4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена,поради невъзможност за потвърждаването й.
При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.
ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,има право да върне закупен от него продукт  до 14 календарни дни от дататана получаването му. За целта трябва да изпрати формата за Връщане от сключения договор до Chochkobochko.com и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 отЗЗП. За целта закупената стока трябва да бъде в оригиналната си опаковка, в ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид настоката (прана, гладена, носена). Tранспортните разходи по връщане напродукта са за сметка на клиента, освен ако стоката не е дефектна илигрешно изпратена по вина на chochkobochko.com. В такъв случай куриерскатауслуга е за сметка на chochkobochko.com.
Клиентът няма право да връща стока с наложен платеж, тъй като върнати пратки изискват предварително преглеждане и оценка на щетите. Суми по върнати пратки се възстановяват от нас само по банков път в срок от 5 работни дни от получаване на пратката. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Клиентът е длъжен да възстанови транспортните разходи по изпращане на пратката, когато клиентът разваля сделката.
При получаване на пратката, клиентът следва да провери целостта на пакета. При констатирани нарушения във външния вид на пакета, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
ДРУГИ
При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони 0897298686, e-mail: sales@chochkobochko.com